Forsiden Formål Bestyrelsen Bladet Links Jubilæum Århus Esbjerg

Opdateret den 06-05-2021

Kom vær med i en god forening Det er interessant og sjovt

Copyright © Foreningen til violinbygningens fremme 2020-2024

Bøger Fortiden Billeder 2019

Ansvarshavende redaktør:
Hans-Jørgen Sindholt.
Oplag: 110
ISSN 1395-1599
Alt stof til bladet, det være sig artikler,
annoncer, læserbreve m.m. skal være
redaktøren i hænde senest
den 15. februar
den 15. maj
den 15. august
den 15. november.
Kontingent for medlemskab er kr. 300,- pr. år.
Foreningens medlemmer modtager bladet med posten.


Fra klods til hals Opsætning af zieklinge Historien om Tourte Om Pernambuco Dispositionsskema Bestyrelsen Handler blandt andet om lakering af violinen God hjemmeside med tegninger Italiensk violinbygger Davide Sora. Fremragende byggefilm Daniel Olsen kinesisk-norsk violinbygger Fire gode steder på YouTube Montering af buehår Arne Maden, Esbjerg, viser hvordan Arne Maden, Esbjerg, beskriver processen Udarbejdet af Arne Maden, Esbjerg Den tredelte form Arne Maden, Esbjerg, viser hvordan Den tredelte form Ole Steinmeiers artikel i ”Violinen” nr. 3, 2011 Noget om mensur Omobono Stradivari Bladets bagside Tidligere bragte artikler

Juni-udgaven er på vej.

Hvad kan du læse i marts-udgaven? Bestyrelsen har ordet

Formanden skriver

Violinbygning i Voigtland

Hvad med en barokbue?

Bagsiden

Kurset er overtegnet, Men venteliste er oprettet

Nr. 2                                  Juni 2021