Forsiden Formål Bestyrelsen Bladet Links Jubilæum Århus Esbjerg

Opdateret den 02-07-2019

Kom vær med i en god forening Det er interessant og sjovt

Copyright © Foreningen til violinbygningens fremme 2015-2020

Bøger Fortiden Billeder 2019

Ansvarshavende redaktør:
Hans-Jørgen Sindholt.
Oplag: 110
ISSN 1395-1599
Alt stof til bladet, det være sig artikler,
annoncer, læserbreve m.m. skal være
redaktøren i hænde senest
den 15. februar
den 15. maj
den 15. august
den 15. november.
Kontingent for medlemskab er kr. 300,- pr. år.
Foreningens medlemmer modtager bladet med posten.


Fra klods til hals Opsætning af zieklinge Historien om Tourte Om Pernambuco Dispositionsskema Bestyrelsen Patent på en stol Handler blandt andet om lakering af violinen God hjemmeside med tegninger Italiensk violinbygger Davide Sora. Fremragende byggefilm Daniel Olsen kinesisk-norsk violinbygger Fire gode steder på YouTube Montering af buehår Arne Maden, Esbjerg, viser hvordan Arne Maden, Esbjerg, beskriver processen Udarbejdet af Arne Maden, Esbjerg Byggekursus i Kolding Kom og vær med Juni-udgaven er udkommet Den tredelte form Arne Maden, Esbjerg, viser hvordan Den tredelte form Ole Steinmeiers artikel i ”Violinen” nr. 3, 2011 Om seminar 2019 Noget om mensur Omobono Stradivari Bladets bagside

I juni-udgaven kan du
blandt andet læse: